27 Aralık 2019

Bazı Okul müdürlerine SRC kıyağı. Görev başına 400 lira!

ile Maksut Balmuk
SRC sınavının merkezi sınav sistemine yüklenmemesi ve 1-2 saat süren bir sınav için görev başına 400 TL ücret ödenmesi nedeniyle, bu sınavda görev alacakların belirlenmesinde, kayırmacılık yaşanmamaktadır.

SRC belgesi yük ve yolcu taşımacılığı yapanların almak zorunda oldukları mesleki yeterlilik belgesinin adı.

Bu sınav diğer sınavlarda olduğu gibi okullarda yazılı ve uygulama olarak yapılmakta. MEB okullarda yapılan tüm sınavları merkezi sınav sistemine yükleyerek herkesin tercih etmesine açarken SRC sınavı için böyle bir yöntem uygulanmıyor. Bunun sebebi farklı bir eğitim gerekmesi ya da uzmanlık sınavı olduğu düşünülebilir fakat aşağıdaki örnekler görüldüğünde hiç de öyle olmadığı görülecektir.

Sınav tercihi merkezi olmayınca İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri keyfi uygulamalara gidiyorlar.

Örnekle açıklayalım:

İstanbul Bahçelievler’de bu sınavı yapmak üzere bir okul belirlenmiştir. Okuldaki öğretmenlere de sınav hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. İlk zamanlarda sınava sadece bu okul öğretmenleri katılırken zamanla ilçedeki okul müdürlerine de görev verildiği görülmüştür. Okul müdürlerine görev verilirken okulun öğretmenleri zaten uygulamayı biliyor onlar her şeyi hallederler denilmiştir. Okul müdürlerinin dışında Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğündeki şube müdürünün bir akrabasına (C.Ş.) da okul müdürü olmadığı halde görev verilmiştir.

Okul müdürlerinin büyük bir kısmının bir sendika mensubu olduğu herkes tarafından bilinmekle beraber bir de akraba konusu girince tepki oluşmuştur.

Tepki gösteren öğretmenler sadece kendilerine görev verilmesi noktasında değil görevin adil dağıtılmasından yana tavır koymuşlardır. Tepki gösterenlerin sınav görevi verilmemesi ile tehdit edildikleri bilgisi söz konusudur.

1-2 saat süren görev için görev başına 400,00TL civarında ücret veriliyor. Aynı durum diğer ilçelere de sirayet etmiş durumda. Öğretmenler merkezi tercih ile görev verilmesini istiyorlar. Adil davranılmasını istiyorlar.

Yani ilçe müdürlerinin keyfiyetinden uzak objektif bir uygulama yapılmasını istiyorlar. Adana İl Milli Eğitim müdürlüğü bu tip durumlarda kendi oluşturduğu bir sistemle adalet sağlamaya çalışmaktadır. İstanbul’da ise SRC sınavı yapılan tüm ilçelerde keyfi uygulamalar söz konusu.

Bu kayırmacı, adil olmayan yaklaşımın son bulması için Milli Eğitim Bakanlığının konuya el atması gerekiyor.

Maksut BALMUK

Memurlar.Net