28 Kasım 2016

Basın, Proje okulunu yanlış anladı

ile Maksut Balmuk
Bazı basın kuruluşları, proje okullarına yönelik olarak 25 Kasım’da yapılan yönetmelik değişikliğini yanlış yorumluyor

 

MEB Norm Kadro Yönetmeliği 25.11.2016 tarihinde değişmişti. Bu değişiklikte bir madde medyanın dikkatini çekti.

“i) Proje okulu: Ulusal projeler ile uluslararası ikili ya da çok taraflı olarak yapılan anlaşma veya protokollere göre proje uygulaması yapılan eğitim kurumlarını,”

şeklindeki tanım;

i) Proje okulu: Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen eğitim kurumlarını,”

olacak şeklide değiştirildi.

Bu değişiklik basında; “daha önce bir okulun proje okulu olabilmesi için ulusal ve uluslararası proje yapması gerekirken, artık Milli Eğitim Bakanı’nın onayı yetecek. Yani bir eğitim kurumunun herhangi proje yapmasına gerek kalmaksızın, Bakan, istediği okulu proje okulu olarak belirleyebilecek.” şeklindeki yorumlara neden oldu. (Google a proje okulu yapıldığında haberler bir bir karşımıza çıkıyor. )

Oysa ki proje okulu olmak için sadece ulusal ya da uluslararası proje yapma şartı yok. Bu kritere sahip olmayan bir okul da proje okulu yapılabiliyor. Proje okullarına ilişkin yönetmelik maddesi şöyle:

“Proje okullarının belirlenmesi
MADDE 6 – (1) Bakanlığa bağlı bir okul/kurumun proje okulu olarak belirlenebilmesi için;
a) Uygulanacak projenin niteliğine uygun kendi türünde fiziki alt yapı, donanım, insan kaynağına sahip olması, eğitsel ve sosyal faaliyetler bakımından bulunduğu yerleşim yerindeki diğer okullar arasında ön plana çıkması,
b) Dezavantajları veya başka bir nedenle beklenen gelişimi sergileyemeyen okullardan kapsamlı bir gelişim planı hayata geçirmek üzere seçilmiş olması,
c) Bakanlıkça ulusal veya uluslararası düzeyde yeni ya da farklı bir program veya projeyi uygulayan veya uygulanması planlanan okul olması,
ç) Kamu kurum/kuruluşları, organize sanayi bölgesi, serbest ticaret bölgesi, ilgili alanda büyük ölçekli işletme veya sivil toplum kuruluşları ile görev alanına uygun kendine has uygulamalar ve kapsamlı çalışmalar içeren konularda protokol yapması,
d) Alana ait bir dal programında eğitim yapan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu olması,
e) Bakanlığın kabul ettiği uluslararası yetkili kurum ve kuruluşlarca akredite edilmiş olması,
f) Merkezi sınavlarda kendi türünde başarı ortalamasına göre il genelinde ilk beş dereceye sahip olması,
g) Okulun açılış tarihi, yapısı veya yetiştirdiği devlet adamları itibarıyla tarihi nitelik taşıması,
şartlarından (b) bendine göre seçilecekler hariç olmak üzere en az ikisini sağlama şartı aranır.”

Bu şartlardan en az ikisini yada (b) şartını taşıyan okul bakan tarafından proje okulu olarak ilan edilebiliyor.

Yani her şartta bakan onayı gerekiyor.

Kaldı ki bakana bu yetki dersane yasası olarak bilinen yasa ile beraber verildi.

O yasa ile 652 sayılı KHK da yapılan değişiklik şöyle,

652 sayılı KHK’nın 37. maddesinin 9 . fıkrası: Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır.”

İşte bu kanun maddesi varken yönetmelikle farklı bir şey getirmek zaten mümkün değil.

Bu yönetmelik değişikliği ile proje okullarının norm kadro belirlemelerine yönelik bir düzenleme yapılmıştır.

Bu yönetmelik okul türü belirleme yönetmeliği değildir.

Maksut Balmuk