19 Kasım 2012

Bakan Dinçer, Anadolu Atamalarına el atsın

ile Maksut Balmuk

DİNÇER

Bakan Dinçer, Anadolu Atamalarına el atsın

Anadolu Liselerine öğretmen atama sürecini yargı kararını şeklen yerine getirmek için başlatan MEB,yeni mağduriyetler yaratmaktadır.

2005 yılında yaşanan tecrübeyi göz ardı ederek gelecekte daha büyük sorunların yaşanmasına yol açacak uygulamaya imza atanların bir kez daha düşünmesi gerekir.

2005 yılında 2005/3 nolu genelge ile sınavsız atanan öğretmenler 2008 yılında kurumlarından ayrılmak zorunda kalmışlardır. Bu öğretmenlerimizin büyük bir kısmı 3 yıl içerisinde eşlerini yanlarına almışlar, o il ve ilçelere yerleşmişler, çocuklarının okullarını ayarlamışlar derken bakanlık 2005 yılında uygulamaya koyduğu ve 2006 yılında davası sonuçlanan bir konuyu ertelemiş ve sonunda aradan üç yıl geçtikten sonra uygulamak zorunda kalmıştır.

O dönemin bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK, binlerce 2005/73 mağduru yaratmıştı. Bugün Sayın DİNÇER ise sayıları on binlerle ifade edilen mağdurlar yaratacaktır.

Üstelik bu mağdur sınav kazandığı halde atanamayanlar olacaktır.

Asıl önemli olan da budur. Bugün sınavsız olarak bu tür kurumlarda çalışan öğretmenlerimizin çok büyük bir kısmı sınava girerek başarılı olmuşlardır. Bu sınav puanlarını kullanarak şu anda çalıştıkları ya da başka bir kuruma Anadolu Lisesi öğretmeni statüsünde atanmak istemektedirler.

Bugün mevzuata ve yargı kararlarına uygun atama yapılmış olsa mağdur olacak öğretmen sayısı bahsedildiği gibi on binlerce değildir. Kaldı ki sınav kazanıp şu anda bu tür kurumlarda çalışmakta olan öğretmenlerin korunması amacıyla ilave puan verilmesi dahil bir çok öneri bakanlığa iletilmektedir.

Mağdur olacaklar kimlerdir bir bakalım:

– 2011 yılında yer değiştirmelerde Anadolu Liselerine giden öğretmenler (ki büyük bir kısmı sınav kazandığından bu kurumlara atanabileceklerdir.)

– 2012 yılında il içi yer değiştirmelerde Anadolu Liselerine genel lise öğretmenleri atanmadığından sorun bulunmamakta fakat İller arası yer değiştirmelerde bu kurumlara atama yapılmıştır. (bu öğretmenlerin bir kısmı daha önce de Anadolu’da çalışmışlar yada sınava girmişlerdir. Bu nedenle sayının fazla olmasını beklemek doğru değildir.

– 2011- ve 2012 yılında dönüşen okulların öğretmenleri. Bu okullarda çalışan öğretmenler bakanlığın şu anki uygulamasına göre Anadolu Lisesi öğretmeni sayılmaktadırlar. Bu öğretmenler asıl mağdurlardır çünkü:

a- Okulları dönüştüğü için şu anda Anadolu Lisesi statüsünde görülmektedirler. Bu öğretmenlerden sınav kazananlar başvuru dahi yapamamaktadırlar.

b- Bu okulların büyük bir kısmı daha önce ikili eğitim yaparken dönüşümden sonra tekli (normal) eğitime geçtiklerinden norm kadro fazlası olmakla karşı karşıya kalacaklardır. Bu öğretmenler sınav hakkından yararlanıp geleceklerini planlamak ya da şu anda çalıştıkları kurumda Anadolu Normu açılarak buraya atanmak istemektedirler.

Dönüşen okulların öğretmenlerin bir başka isyanı ise ?biz neden sınava alındık? Sınav sonucumuzun bir anlamı olmayacak idiyse madden ve manen kaybımıza neden yol açıldı? şeklindedir.

– Genel liselerde çalışmakta olan ve sınav kazanan öğretmenler: bu öğretmenler de sınava girmelerinin en önemli sebebinin kurumlarının önümüzdeki yıl dönüşeceğini bu dönüşüm nedeniyle kurumlarında norm fazlası durumuna da düşebileceklerini bu nedenle bu dönemde sınava dayalı atama talebinde bulunduklarını söylemektedirler.

– Bir başka husus şu anda sınav kazanan yada daha önce bu tür kurumda çalışmış bir öğretmen çalıştığı kurumun dönüşmesi nedeniyle başvuru yapamamaktadır. Oysa ki öğretmen gelecek yıldan sonra Anadolu Liselerine sınavla atama yapılmayacaksa ben Fen yada Sosyal Bilimler Lisesine geçiş için sınav puanımı kullanmak ve Sınavla atanan statüsüne sahip olmak istiyorum demektedir.

– Bir başka sorun okul hem Meslek Lisesi hem de Anadolu Meslek Lisesidir. Öğrencinin büyük bir kısmı Meslek Lisesinde bulunmaktadır. Bu okuldaki öğretmenler de Anadolu Statüsünde kabul edildiklerinden başvuru yapamamışlardır.

– Bir başka sorun ise geçen hafta yapılan yeniden atamalarda MEBBİS sistemi kaynaklı olmuştur. Örneğin: V okulunda A öğretmen Cuma günü öğleden önce başvuru yaparken sorun yaşamamış öğleden sonra başvuru yapan öğretmene ise halen bu statüde bir kurumda çalışıyorsunuz mesajı ile karşı karşıya kalmıştır. Muhtemelen öğleden sonra dönüşen bir okul da görev yapan öğretmenlerle ilgili MEBBİS’te düzenlemeye gidilmiştir.

Bakanlığın yarattığı mağduriyeti sıralamakla bitmemektedir. Bir çok öğretmenimiz tüm okullar dönüşüyor genel lise kalmayacak sınavla atama yapılıp biz sınavsız atananlar buradan alınırsak biz nereye gideceğiz demektedirler. Bu öğretmenlerin istihdamında bir sorun yaşanması yani şu anda açıkta kalması söz konusu dahi değildir. Çünkü bir okula başka bir kişi atanmışsa onun boşaltacağı kadro boş kalacaktır. Bakanlık bu noktada İl dışılar hariç kişileri daha önceki görev yerlerine atama yolunu da tercih edebilir. 2005/73 uygulamasına göre hareket edilebilir.

Şimdi soruyoruz: her cümlelerinde biz her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesapladık bir sorun yaşanmayacaktır diyenler sınav yapmadan önce dönüşen okullardaki öğretmenlerin Anadolu statüsüne kavuşturulacağını hesaplayamamışlar mıdır? Dönüşen okulun öğretmenin Anadolu Statüsüne aldınız kabul etmiş olalım peki dönüşmeyen okuldaki öğretmenin suçu ne? Okul dönüşünce öğretmen de dönüşmüş mü oluyor? Bakanlık dönüşümlere okuldaki öğretmenler göre mi karar veriyor? Öğretmen genel lise öğretmeni ise okulların kadrolarının sınavsız atamalarla dolu olduğu düşünüldüğünde sınava girip başarılı olanın suçu nedir?

Hafta sonu Bursa ve Eskişehir illerinde öğretmenlerle beraberdik. Amacımız öğretmenlerin nabzını tutmaktı. Büyük bir çoğunluk da lise öğretmeniydi ve onlardan biz iletilenin yukarıdaki hususlardan ibaret olduğunu söyleyebiliriz.

Sayın Ömer DİNÇER doğru bildiği konularda taviz vermeyen bir yapıya sahip. Tabii ki doğru anlatılırsa. Bu konuda da sağlıklı bilgilendirme yapılırsa eminim ki en sağlıklı adımı atacaktır. Aksi yaklaşım hak, hakkaniyet ve hukuk kurallarına uygun olmayacaktır.

MEB Dostlar alışverişte görsün misali uygulama yapmak yerine kendi hatasını kabul edip çözümü sağlıklı yapmak zorundadır. İş işten geçmiş değildir. Yeniden atama dahil süreç yeniden ele alınabilir ve dönem arasına kadar işlemler pekala sonuçlandırılabilir. Yapılacak işlem gayet basittir. Normlar güncellenecek (Anadolu-Genel Lise ayrımı yapılacak), sınavsız olup kadroyu dolduranların kadrosu boş gibi gösterilip atamalar gerçekleştirilecek ve boşta kalan öğretmenler olursa tercihleri de dikkate alınarak atamaları yapılacak.

Son bir soru ile noktalayacak olursak;

Madem ki hukuk kurallarını tanımamak, yargı kararlarına uymamak mümkün olabiliyordu 2005/73 mağdurlarının günahı neydi?

Saygılarımla?

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

Memurlar.Net