8 Temmuz 2015

AYM, müdür atamalarını İptal eder mi?

ile Maksut Balmuk

headline (3)

Anayasa Mahkemesinin eğitim kurumlarına yönetici atama maddesini iptal etmesi, görevden alınanların geri atanmasını gerektirir mi?

 

Anayasa Mahkemesinin 9 Temmuz 2015 tarihli gündeminde, eğitim kurumlarına yönetici atamalarını düzenleyen kanun maddesinin iptal istemi de bulunmaktadır. Tıklayınız.

Bu gündemle ilgili olarak bir çok eğitim kurumu yöneticisi, muhtemel bir iptalin, müdür atamalarının da iptali anlamına gelip gelmediğini sormaktadır.

Bu sorunun cevabını veren bir çok yazı yayımlanmıştır. Fakat biz bu konuyu ele almadık. Kararı beklemeyi tercih ediyoruz çünkü insanların umutlarını sömürerek prim yapmak istemiyoruz.

AYM kararı çıktıktan sonra çıkış şekline göre tartışılacaktır.

Fakat beklendiği gibi bir karar çıksa da;

1- AYM kararlarının geriye yürümezlik ilkesini unutmamak gerekir.

2- Mahkeme yürürlüğünü yani yeni kanun yapılmasına yönelik olarak örneğin 6 ay sonra geçerli olmak üzere diyebilir. Bu durumda Meclisin 6 ay içerisinde kanun yapması gerekir ve bu süreye kadar mevcut kanun geçerli olur.

3- Mahkeme kararı 6 aylık süre vermese dahi bunu tüm müdürler geri dönecek şeklinde yorumlamak mantıklı da değildir hukuki de değildir.

a- Dönüş için ya bu mahkeme kararına istinaden yeni yargı süreci başlatılmalı,

b- Ya da meclisten, görevden alınan okul müdürlerinin göreve iadelerine ilişkin

kanun çıkarılmalıdır.

c-İdarenin karardan sonra tüm müdürleri görev yerlerine iade ediyoruz şeklinde bir uygulama yapmasını beklemek ne kadar gerçekçi bir yaklaşım olur?

Yani AYM nin vereceği kararla her şey bitmiş olmayacaktır. Kararın ne şekilde çıkacağı, içeriği ve gerekçeleri birlikte değerlendirilmeden konu hakkında yorum yapmak yanlış bir yaklaşım olur.

Maksut BALMUK

Memurlar.Net - Özel