14 Kasım 2022

Anayasa Mahkemesi uzman öğretmenlik kararında gecikmemeli!

ile Maksut Balmuk

Öğretmenlerin beklentisi Baş ya da Uzman öğretmen olmak yönünde değil, bu unvanlar olmadan da ek ödemeyi alabilmek yönündedir. Bunun yapılması da pekala mümkündür.

354 sayılı kanuna CHP tarafından yapılan başvuru ile ilgili dün toplanan Anayasa mahkemesi(AYM) üye sayısı en çok 3 sendika ile Milli Eğitim Bakanlığını dinledikten sonra karar vereceğini açıklamıştır.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ve içeriğinde düzenlenen Uzman Öğretmenlik konusu gündeme geldiği günden bugüne (yayımlandığı 14/02/2022 tarihi dahil) tartışma konusu olmuştur.

Tartışmaların boyutu düşünüldüğünden beklenenin üzerinde olduğu bakanlıkça da hissedilmektedir. Konu bugün itibariyle dahi 614.000 öğretmeni (tüm öğretmen sayısının yarısından fazla) yakından ilgilendirmektedir.

Siyasetin çözümü en doğru ve hızlı çözümdür.

Öğretmenler Haziran ayından bugüne dek meşgul edilmişlerdir. Konunun özü Cumhurbaşkanının (CB) başta da söylediği gibi öğretmenlerin mali haklarının (CB açıkladığında 1000TL olan 15 Ocak 2023’te 2800-3000TL’lere ulaşması mümkün) iyileştirilmesinden ibarettir. Büyüyen sorunun çözümünün Cumhurbaşkanlığında olduğunu bir çok kez ele almıştık. Meclise sunacakları bir teklif ile talepler doğrultusuda düzenleme yapılması pekala mümkündür. 2006 yılından 2022 yılına kadar bu tür ek gelirden mahrum olan öğretmenlerin yasanın çıkmasına yönelik beklentileri bu süreçte maalesef hüsrana dönüşmüştür.

AYM’nin verdiği karar neticesinde daha da tartışmalı bir hal alan konunun paydaşların (sendikalar, siyasi partiler, STK’lar vs…) da görüşleri doğrultusunda mecliste çözülmesi halinde AYM kararına da gerek kalmayacaktır.

AYM Kararı Gecikmemelidir

Siyasetin çözüm üretmemesi halinde AYM’nin bir an önce karar vermesi gerekir.

– Karar sınavdan hemen önce çıkarsa;

Süreç kilitlenecek ve siyasetin bir an önce çözüm üretmesi gerekecektir. Yani iptal kararı doğrultusunda düzenleme yapmak zorunda kalacaktır. Geçmişte 16 yıl beklenmiş olsa da seçimin yaklaşıyor olması siyaseti özellikle de Cumhurbaşkanının bu konuda zorunlu duruma düşürecektir. Çünkü AYM kararı çıktığı (yayımlandığı) andan itibaren uygulama duracaktır.

– Karar sınavdan hemen sonra (15 Ocak 2023’den önce) çıkarsa;

Bu kez anlamsız bir sınav ile karşı karşıya kalınmış olacak, belki de kazanan/kazanamayan gibi anlamsız ve mesleki onuru zedeleyici bir durumla karşılaşılarak uygulama durabilecektir.

– Karar 15 Ocak 2023’den sonra çıkarsa
Uzman/baş öğretmen unvanı alanların unvanları ve alacakları ek ödeme kazanılmış hak olacak ve devam edecektir.

Bu nedenlerle AYM Kararının tarihi çok önemlidir.

Önemli Hatırlatma: Tüm bu durumlar AYM tarafından çıkacak kararın içeriğine yöneliktir. Yani içeriğe göre yukarıdaki yorumlar ya da süreçler değişebilir.

Sonuç olarak; öğretmenlerin beklentisi Baş ya da Uzman öğretmen olmak yönünde değil, bu unvanlar olmadan da ek ödemeyi alabilmek yönündedir. Bunun yapılması da pekala mümkündür. Ve burada MEB’in hiçbir yetkisi yoktur tek yetkili TBMM’dir.

Maksut BALMUK

Öğretmen, Yazar

Kaynak:Memurlar.Net