27 Eylül 2013

Anadolu lisesinde sınıfta kalanlar dikkat…

ile Maksut Balmuk
headlineYeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre muallakta kalan sorunları dile getirmiştik. Daha önce 3 dersten başarısız olup sınıf tekrarına kalan öğrencilerin sınıf geçirilmeleri gerektiğini vurgulamıştık.

 

Yeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre muallakta kalan sorunları dile getirmiştik. Dahaönce 3 dersten başarısız olup sınıf tekrarına kalanöğrencilerin sınıf geçirilmeleri gerektiğini vurgulamıştık. Bakanlık bu yönde adım atmış veöğrencileri sınıf geçirmişti.

Konu ile ilgili değerlendirmemizde durumuaçıklamıştık.

 

Aynı yazıda;

“Daha önce Anadolu Liselerinde Ortalama ile sınıf geçmek için 3,00 ortalama gerekirken yeniyönetmelikte tüm okullarda 50 olarak belirlenmiştir. Anadolu yada Fen Liselerinde 2012-2013’te 50ortalamaya sahip olanlar sınıflarını geçebilecekler midir?”

Diye sormuştuk. MEB okullar açılalı iki hafta oldu ve bu çocukların sınıf geçeceklerini bugün açıkladı.

E-okul üzerinden yapılan açıklamada;

 

“2012-2013 eğitim ve öğretim yılına ait iş ve işlemler ilgi (a) Genelge kapsamında yapılan tek derssınavları ile tamamlanmış olup buna ilişkin bilgiler e-okul sistemine yansıtılmıştır.

Ancak, ilgi (b) Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre “Başarısız ders/dersleriolanlardan başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer.” hükmünün e-okul sistemineyansıtılmadığı ve öğrencilerin başarısız duruma düştükleri görülmüştür.

Bu nedenle ilgi (c) yazımızda belirtilen hususlara ilave olarak ilgi (b) Yönetmeliğin 57 nci maddesininbirinci fıkrasının (b) bendine göre sınıfını geçebilecek öğrenicilerin yeni durumlarının da sistemeyansıtılması gerekmektedir.

Konuyla ilgili e-okul sisteminde gerekli düzenlemelerin yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. “

İfadeleri yer almaktadır. Yani MEB Anadolu (Anadolu Meslek Dahil),Fen Liseleri ile Sosyal BilimlerLiselerinde okuyan öğrencilerden 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yıl sonu ortalaması 50 olan öğrencilersınıflarını geçeceklerdir.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü bu yazıyı e-okul’da düzenleme yapılması için ilgili birime 20 Eylül2013’te yazdığı halde bugüne kadar okullara bilgi vermemiştir.

Yani bir okul müdürü çocuğa sınıfta kaldın diyor oysa ki bakanlık sınıf geçiriyor ve okullara haber vermiyor. Bu tür bir haberin okullar açılmadan verilmesi gerekmez miydi?

E-okul düzenleyicilerine haber verilirken okullara neden haber verilmez?

İşte asıl kızdığımız nokta bu. Bir okul müdürü bu konuda bilgi sahibi değilse kimin bilgi sahibi olduğunun ne önemi vardır.

MEB’in yaklaşımı doğrudur. Yönetmelik değişikliğindeki öğrenci lehine olan 3 başarısız dersten geçme uygulanıyorsa 50 puan da uygulanmalıdır.

Sorun; belki de kaydını sildirip Açık Liseye kayıt yaptıran öğrencilerin varlığı nedeniyle geç karar alınmasındadır.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü E-okulla ilgilenen birime yazmış fakat e-okul da düzeltme yapılmamış.

Örnek verecek olursak;

Öğrenci Anadolu Meslek Lisesinde okumaktadır. Yani eski yönetmeliğe göre 3,00 ortalama ile (karşılığı 55 puan) geçebilmekte iken yeni yönetmelikle sınıfı ortalama ile geçme puanı 50’ye indirilmiştir. Bakanlıkda 2012-2013 öğrencilerine de uygulayın demiş fakat uygulanmamış.

Bir öğrencinin sınıf geçme çizelgesine bakalım:

Öğrencinin başarısız olduğu bir ders var. O da Geometri.

Yılsonu başarı puanı ise 58,62

Yani; yeni yönetmeliğe göre 50 puanı geçen öğrenciler Ortalamayla Sınıf Geçmeleri gerekirken e-okul’dahalen Sorumlu Geçti yazmaktadır.

MEB’in okullara gerekli bilgilendirmeyi yaparak öğrencilerin durumlarının düzeltilmesi beklenmektedir…

50 puan ortalaması olup sınıf tekrarına kalan öğrenciler varsa müracaat ederek okullarına dönebilirler. Anadolu türü (meslek dahil) tüm okullar ile Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri öğrencilerini etkileyen budurumla ilgili olarak okul idareleri de dikkatli olmalı ve çocukların durumunu inceleyip okula çağırmaları gerekir.

Yeni durum Genel (düz) lise yada sınavsız öğrenci alan meslek lisesi öğrencilerini olumluetkilemeyecektir. Çünkü onların sınıf geçme ortalamaları zaten 2,5 idi. Bunun da karşılığı 50 puandır.

Maksut BALMUK

Memurlar.Net - Özel