21 Haziran 2012

Anadolu Lisesi Normlarını ayırma talimatı neden verilmedi?

ile Maksut Balmuk

Norm kadroda anadolu sorunu

MEB Norm kadro güncellemelerinin 21.06.2012 tarihine kadar girilmesini okullara emretmişti. Bunun mümkün olmadığını, haftalık ders çizelgeleri düzenlenmeden yapılacak güncellemenin sağlıklı olmayacağını dün ele almıştık.

Gelinen noktada MEB’in Anadolu Liseleri sorununu da çözmeden norm belirlemesine gittiği ortaya çıkmıştır.

Şöyle ki;

MEB yıllardır Anadolu Liselerine sınavla öğretmen alırken 19/10/2010’da yayımlanan yönetmelikle sınavsız öğretmen alımına başlamıştı. Bu süreye kadar dönüşen okullarda (Genel Lise iken Anadolu Lisesi olan) iki norm modülü bulunmaktaydı. Birincisi Genel Lise Normu, İkincisi ise Anadolu Lisesi Normu.

19/10/2010 tarihindeki yönetmeliğe göre öğretmenlerin tamamının sınavsız alınacağı düşüncesiyle normlar birleştirildi. Tek norma düşürüldü.

Danıştay’ın sınavsız öğretmen alımını durdurmasından sonra MEB sınav açarak 10.03.2012’de sınav gerçekleştirmiştir. Sınava giren öğretmenlerden 48 bin kadarı sınavdan başarılı olarak süreci takip etmektedirler.

Normların güncellendiği bugünlerde MEB’in Anadolu Lisesi Normlarını ayırma talimatı dahi vermeden güncelleme emri kafaları karıştırmıştır.

Anadolu normu olmadan Anadolu Liselerine sınavla atama yapmak mümkün değildir. Öyleyse bu ayrımın yapılması gerekirdi. Bu talimatı veren MEB’in bu durumu düşünmemiş olmasına ihtimal dahi vermek istemezdik fakat görünen köy kılavuz istememektedir.

Sınav kazanan 48 bin öğretmen ile daha önce sınavsız atanan on binlerce öğretmen akıbetlerinin ne olacağını bilmeden öylece beklemektedirler.

MEB’den bu konuda tek bir açıklama dahi yapılmamaktadır. İnsanları kaderleriyle baş başa bırakırcasına boşluk yaratan bu durum çağımız yönetim anlayışına yakışmamaktadır.

Bugüne kadar Sayın başbakan dahil yapılan tüm açıklamalarda planlar yapıldı, her şey planlandı bir sorun olmayacak denildi ise de bu planlardan ne bürokrasinin, ne öğretmenin, ne velinin ne de öğrencinin haberi vardır.

Örneğin;

Planlar yapıldı ise !!!

Öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliği ve il içi il dışı yer değiştirme kılavuzu ne zaman yayımlanacaktır? Takvim nedir?

Anadolu Lisesi öğretmenlerinin ve sınav kazananların durumu ne olacaktır? Takvim nedir?

Özür grubu ile ilgili takvim nedir?

Gibi açıklanmasında hiçbir sakınca olmayan insanların plan yapmasına olanak sağlayan basit soruların cevaplandırılması yerinde olmaz mı? Bu çağımız yönetim anlayışı ile uyuşmakta mıdır?

Biz bu kadar lafı boşuna mı duyuyoruz yoksa çağı yakalayamadık mı? Ya da kaçırdık mı? Bu sorunun cevabı açık. Üzerine alınan olmaz biliyoruz ama biz yine de “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır” misali söyleyelim fakat lafımızı…

Saygılarımla…

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

 

Kaynak:Memurlar.Net