8 Kasım 2012

Anadolu liselerine atama süreci nasıl işleyecek?

ile Maksut Balmuk

Anadolu liselerine atama süreci nasıl işleyecek?

Anadolu Liselerine atamaların başlayacağını, ?Anadolu liselerine atama süreci başlıyor? başlığıyla dün haberleştirmiştik. Haberde “MEB AnadoluLiselerinde boş bulunan kadrolar için sınavla atama sürecini başlatmaktadır. Ayrıntıları yarın detaylıolarak yayımlayacağız” demiştik.

Öncelikle belirtelim ki bizim konumuz sınavlıöğretmenin daha iyi olduğunu yada sınava girmeyen ile sınavı kazanamayan öğretmenlerin iyi olmadığı tartışması değildir

Biz sadece var olan daha doğrusu bakanlıkçayaratılan hukuki bir durumu değerlendiriyoruz.

Yoksa; bir öğretmenin telefonda anlattığı gibi yıllarca Türkiye şampiyonu yetiştiren bir Beden Eğitimiöğretmeninin ? Tarih sorusunu yapamadığı için Spor Lisesine atanamaması mı yoksa o soruyu yapıp sınav kazanan fakat alanında yetersiz bir öğretmenin mi daha verimli olacağı tartışması ortaya çıkar?

Konuya geçecek olursak;

Bilindiği gibi MEB Anadolu Liselerine sınavsız atamayı öngören yönetmeliği çıkarmış ve buna göre bu okullara bir çok atamanın ardından, düzenleme Danıştay tarafından durdurulmuştu.

Durdurmanın ardından bakanlık Mart 2012’de sınav açmıştı. Sınavı kazanan on binlerce öğretmen atama sürecinin başlamasını beklerken bakanlık işleri daha karışık hale sokan uygulamalara gitti.

Örneğin: İl içi yer değiştirmelerde Anadolu Liselerini, Anadolu lisesi öğretmenlerinin tercihine açmış diğeröğretmenlerin tercihine açmamıştı.

İller arası yer değiştirmede ise bazı Anadolu Liseleri tüm öğretmenlere açılmış bazıları ise sadece AnadoluLisesi öğretmenlerine açılmıştı.

2012’de İlk atamada dahi Anadolu İmam Hatip ve Anadolu Meslek Liseleri sisteme yansıtılmıştı.

Tüm bu süreci defalarca dile getirmiştik.

MEB’in Anadolu Lisesi sınavı

MEB’in Anadolu Lisesi İtirazı Reddedildi

Anadolu Lisesi öğretmenliği tam Aziz Nesin’lik

MEB, Anadolu Lisesi öğretmenlerini uyarmalıdır

MEB, Anadolu Liselerine atama yapacak mı?

Anadolu Lisesi Normlarını ayırma talimatı neden verilmedi?

MEB’deki Toplantı Değerlendirmesi (2) Anadolu Liseleri

MEB, Anadolu Lisesi öğretmenliğinde, kurşunu kendi ayağına sıktı

Anadolu lisesi atamaları ne zaman?

Bu değerlendirmelerimizde, bakanlığın konuyu hukuka ve hakkaniyete uygun sonuçlandırması için, yolgöstermenin yanı sıra yapılan yanlışlıkları ele almıştık.

Bugün gelinen noktada bu okullarımızda;

– Sınavla atanan öğretmenler

– Sınavsız atanan öğretmenler

– İlk atama öğretmenler

– Daha önce genel lise iken atanıp devam edenler

– ?

bulunmaktadır.

Bu karışık durumu yaratan bakanlık öğretmenlere çözümsüzlüğü ve aynı zamanda yargı yolunugösterecek bir uygulamaya gitmektedir.

Bugünlerde başlayacak olan başvuru süreci ile ilgili okullardan boş kadrolar istenmiştir. Boş kadrolaristenirken mevcut öğretmenler (sınavlı, sınavsız atanan ayrımı olmaksızın) aynı değerlendirilerek talep edilmiştir.

Bunun anlamı şudur:

Sınavsız olarak ataması yapılan tüm öğretmenler bu okullara devam edeceklerdir. Bu öğretmenleredokunulmayacaktır.

Sınav kazanan öğretmenler ise sadece şu anda boş bulunan kadrolara atanacaklardır.

Yani bakanlık yaptığı sınavın gereğini sembolik olarak da olsa yerine getirecektir. Mahkemeden toplu iptal için bir karar olmadığı sürece bu atamalar geri alınmayacaktır. Bu başvuruda sınav kazanıp atanamayanöğretmenler olursa onların yargıya gidip kazanmaları durumunda davayı kazanan öğretmenin talebi karşılanacaktır.

Bu uygulama doğru değildir ve hukuku dolanmak anlamına gelecek, MEB öğretmenlere mahkeme yolunugöstermiş olacaktır.

Örnek verecek olursak; A okulunda sınavsız atanan Kimya öğretmeni bulunmaktadır. Bu okula atanmak isteyen sınav kazanmış bir Kimya öğretmeni ise boş kadro olmadığından başvuruda bulunamayacaktır. Buöğretmen konuyu yargıya taşır ve kazanırsa bu öğretmenin bu okula ataması yapılabilecektir.

MEB Neden böyle yapıyor?

MEB’in amacı bundan sonra Anadolu Liselerine sınavlı atamaları bitirmektir. Yapılan sınavın gereğiniyerine getirip bu atamayı bir kere de olsa yapıp tepkiyi azaltmak aynı zamanda oluşacak sirkülasyonu minimize etmek istemektedir.

Ayrıca bakanlığın yanlış uygulamaları sonucunda bu okula özür ya da isteğe bağlı yer değiştirmede il dışından gelip de çalışanlar bu bölgeye yeni yerleşmiş ve henüz alışmışken bir kez daha yer değiştirmeklekarşı karşıya kalacaklardır. Bu noktada da hata bakanlığa ait olduğundan hatayı bertaraf daha doğrusu sümen altı etme yolu seçilmektedir.

Oysa ki daha da büyük bir tepki oluşacaktır. Sınav kazananlara haksızlık yapılmış olacaktır.

Bu sorunda sendikaların sınavı:

Sınavsız yapılan atamaların geri alınması için bugüne kadar yargıya başvuran sendika olmamıştır. (Varsa bildirirlerse yayımlayacağımızı belirtelim)

Bu konuyu yargıya götürmek ya da götürmemek için sendikalar ikilemde kalmaktadırlar. Çünkü sınavsızataması yapılan öğretmenlerinin tepkisinden çekinmektedirler. Bundan sonraki süreçte hareket tarzının ne olacağını zaman gösterecektir.

Önerilerimiz:

Bakanlık eğitim öğretim sürecini aksatmak istemiyorsa, okullar başladığına göre atamaları bir takvime göre gerçekleştirmeli görevden ayrılıp başlama durumlarını olağan dışı durumlar dışında dönem arasına bırakmalıdır. Olağan dışı durumlar ise atanılan okulda açık varsa, gelinen okulda fazlalık söz konusu ise gibi durumlar değerlendirilmelidir? Aksi halde kurulu olan bir düzen bozulacak ve eğitim öğretim kesintiye uğrayacaktır.

Bu noktaya değindikten sonra;

Bakanlık hatadan dönmeli ve boş olan ile sınavsız atama ile doldurulan kadroların tamamını duyuruya çıkarmalıdır. Bu duyuru sonucunda öncelikle;

1- Bu okullar için İsteğe bağlı il içi yer değiştirme yapılmalıdır. Çünkü isteğe bağlı il içi yer değiştirmelerdebu kadrolar görülmediğinden Anadolu Lisesi öğretmeni olup yer değiştiremeyen öğretmenler vardır. Bunlar için yukarıda belirttiğimiz gibi tüm normlar yansıtıldıktan sonra sıraların çalıştırılması da mümkündür. Örnek: Anadolu Lisesi öğretmeni olan ve halen Anadolu Lisesinde çalışan bir öğretmen il içi yerdeğiştirmelerde atanmak istediği okulları tercih etmiştir. Boş kadro olmaması nedeniyle atanamadığından (sıra süresi bitmesine rağmen) sistemde sırada beklemektedir. Tüm kadrolar yansıtıldıktan sonra buöğretmenlerimiz öncelikli olarak yer değiştirmiş olacaklardır.

2- Yeniden atama yapılmalıdır. Birinci maddedeki atamalardan sonra boşalan ve boş kalan kadrolara daha önce sınavla atanıp daha sonra çeşitli nedenlerle sınavsız kurumlara geçen öğretmenlere yönetmelik gereği başvuru hakkı tanınmalıdır. Böylece yönetmeliğin de gereği uygulanmış olacaktır.

3- İkinci aşamadan sonra boşalan yada boş kalan kadrolara sınava dayalı atamalar gerçekleştirilmelidir.

4- Bu süreçler şeffaf bir şekilde sürdürülmelidir.(yönetici atamalarda olduğu gibi atananlar ve puanları ilan edilmelidir.)

5- Bu süreçler tamamen sistem üzerinden yapılmalıdır. Yani ilişik kesmeden tüm bu aşamalargerçekleştirilmeli ve kararnameler gönderilmelidir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi göreve başlamalar özeldurumlar hariç dönem arasına bırakılmalıdır.

6- Son bir öneri olarak sınavsız atanan öğretmenleri mağdur edecek olan bakanlık olduğuna göre bu öğretmenlere burada çalıştıkları sureye bağlı olarak bu okullar için ek puan uygulamasına gidilmesi yerinde olabilir. Böylece sınav kazanıp çalıştığı kurumda kalmak isteyenlere bir öncelik verilmiş olur. Çünkü onların geri dönecekleri kurumlarında da kendilerini sorunlar beklemektedir. Örneğin eski kurumlarındaki normlarının dolmuş olması gibi?

 

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

 

 

 

 

 

 

Memurlar.Net - Özel