11 Aralık 2013

Alan değişikliğinde göze çarpanlar

ile Maksut Balmuk

headline (1)1- 2012 yılında alan değiştiren öğretmenler eski alanlarına geçebileceklerdir. Yazının düzenlemesi her ne kadar da TTKB 80 nolu karar şartı diye başlıyorsa da bakanlığın buradaki amacı geçen yılalan değiştirip pişman olan öğretmenlerin geri dönüşünü sağlamaktır.
Örneğin; Fizik Mezunu bir öğretmen Sınıf öğretmeni iken 2012 yılında Fizik Branşına geçmişse mezuniyeti itibariyle sınıf öğretmenliğine atanması mümkün olmadığı halde eski branşı olanSınıf Öğretmenliğine dönebilecek…

2-2011 yada daha önce aynı durumda olup tekrar sınıf öğretneliğine geçmek isteyenler geçemeyeceklerdir.

3-Mezuniyeti dışında başka bir alana atanmış olanlar… Örneğin mezuniyeti Fizik olup sınıf öğretmenliğiyapmakta olanlar Fizik branşına geçebilecekler, Fen ve Teknoloji alanına geçemeyeceklerdir. Yani bu atamada da Sınıf Öğretmeni olup Türk Dili mezunu olanlar Türkçe’ye geçemeyeceklerdir. Çünkü TTKB ye göre Türkçe’ye Türkçe Öğretmenliği mezunları atanmaktadırlar Aynı şekilde Sınıf Öğrtemeni olup Fizik,Kimya,Biyoloji Mezunu olanlar Fen Bilimleri/fen ve Teknoloji alanına geçemeyeceklerdir. Çünkü bualana Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunları atanmaktadırlar. Aynı şekilde Sınıf Öğretmeni olup TarihCoğrafya mezunu olanlar Sosyal Bilgiler alanına geçemeyeceklerdir. Çünkü bu alana Sosyal BilgilerÖğretmenliği mezunları atanmaktadırlar.

4-Bakanlığın bu yazısına göre şu anda Türkçe Öğretmeni olanlar Türk Diline, Fizik Kimya BiyolojiÖğretmenleri Fen ve Tekonoloji alanına, Tarih,Coğrafya mezunları da Sosyal Bilgiler alanınageçemeyeceklerdir. Tersi durumlar da aynı şekilde geçerlidir. Fakat; Mezuniyetleri uygunsa yani Fen veTeknoloji öğretmenliği yapan Fizik Mezunu olan öğretmen Fizik alanına geçebilecektir.

5- Teknoloji Tasarım yada Zihinsel Engelliler Öğretmenliğine geçip atamaları iptal edilenlerle ilgili hüçbir düzenleme söz konusu değildir. Bu konu da çok tartışılmış ve eğitimleri tamamlanarak geçişleri gündeme gelmişti. Bu konuda bir düzenlemeye gidilmiş değil.

Z.Engelliler ve T.Tasarım mağdurlarına müjde6-2012’de yan alan uygulaması varken bu yıl yan alan uygulaması kaldırılmıştır. Yani yan alanı olan Sınıföğretmenleri bu alanlara geçemeyeceklerdir.

7- Eğitim Kurumları yöneticileri idarecilikleri düşmeden alan değiştirmek istiyorlarsa kendi okullarını tercihetmek zorundalar fakat kendi okullarında boş kadro varsa tercih edeceklerdir. Bu uygulama doğru olmamıştır. Yönetici kendi okulunda norm varsa isteyebilmelidir. Boş norm aramak doğru değildir. Çünkü idareci boş normdaki tüm dersleri doldurrmakla mükellef değildir. Müdür ve Başyardımcı ise sadece 2 saatgirmekle mükelleftir. Düzenlemede boş norm aramak bu okula alan değişikliğinden öğretmen gelmesini deengellemek anlamına gelecektir.

8- Görev yaptığı alan dışında başka bir alanda yüksek öğrenim bitiren cümlesi de yanlışanlaşılabilmektedir. Burada kastedilen örneğin Sınıf Öğretmenliği Lisans programını bitirmiş ve Sınıföğretmenliği yapan bir öğretmen Tarih Lisans programını bitirirse Tarih alanına geçebilir şeklindedir. Bazı il ilçe yada öğretmenlerimiz Örneğin: A dersi öğretmeni iken Psikoloji Alanında yüksek lisans yapmışlarsa Rehberlik yada Psikoloji alanına geçebileceklerini düşünebilmektedirler. Yüksek lisansa dayalı bir geçiş mümkün değildir.

Kısaca bu düzenleme;

1- Mezun olduğunuz alanla ilk atama olsaydınız hangi alana atanabilirdiniz o alana geçiş yapabilirsiniz,

2- 2102′ de alan değiştirenler eski alanlarınd dönebilecekler,

3-Yönetici ya da öğretmen alan değiştirecekse boş norm kadro bulunması gerekiyor.

Bu durumda illerin ivedi bie şekilde boş kadroları ilan etmeleri gerekmektedir…

Maksut BALMUK