22 Eylül 2012

Alan Değişikliği Kılavuz Değerlendirmesi

ile Maksut Balmuk

Öğretmenler hangi alanlara başvurmaları gerektiğini öğrenmek için ?Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı karara (Bu karar ve eklerine http://ttkb.meb.gov.tr/www/80-sayili-karar/icerik/19 adresinden ulaşılabilir.) bakmaları gerekmektedir.

– Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin alan değişiklikleri iptal edilmeyecektir.

– 1.5.2012 yılında il içi, iller arası ve özür durumundan yer değişikliği yapılan öğretmenlerin il içi alan değişikliğine başvuruları kabul edilmeyecektir.

Bu hüküm mevzuatta yer almayan bir hükümdür. Bu konuda bakanlığın yaklaşımı doğru değildir. Çünkü: her hangi bir şekilde yer değiştiren öğretmenin alan değişikliğini engellemek yönünde hukuki bir düzenleme olmadığı gibi bu durumda olup norm fazlası durumuna düşen öğretmenlerin varlığı da düşünülmelidir.

-1.6 2012 yılı Ağustos ayında iller arasında özür durumundan yer değiştirme başvurusunda bulunan ancak atanmak istedikleri illerde alanlarında açık norm kadro bulunmaması nedeniyle ataması yapılamayan öğretmenler, bulundukları il içinde alanlarının değiştirilmesi halinde özür durumundan yer değiştirme başvurusundan vazgeçmiş sayılacaklardır.

Bu madde de çok anlamsızdır. Örneğin eş durumundan yer değiştirmek isteyen bir öğretmen alanında açık olmadığı için eşinin bulunduğu ile gidememişse alan değişikliği yapması ile eş durumu özründen vazgeçmiş sayılması doğru değildir. Bu cümleden anlaşılması gereken özür grubu yer değiştirmesi yapılamayanların yer değiştirmelerini mutlaka yapacağız şeklinde ise bakanlık bunu açıkça ifade etmelidir. Öğretmenin alan değiştirmesi sonucu belirlenen alanında gitmek istediği ilde açık oluşması durumunda belki de bakanlığı daha çok rahatlatacaktır.

-1.7 Eğitim kurumu yöneticileri, öğrenimleri itibarıyla geçebilecekleri alanda ders yükü bulunması halinde kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle alan değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir. Bu yöneticilerin görevli oldukları eğitim kurumunda alan değişikliklerinin yapılması halinde yöneticilik görevleri üzerlerinde kalacaktır.

Bu madde yerinde bir maddedir fakat yöneticiler bu maddeden yararlanamamaktadırlar. Sistem buna müsaade etmemektedir. Bize gelen birçok örnekten de anlaşılmaktadır ki sistemde bu yönde bir çalışma yapılmamıştır. Burada en çok yanılgıya düşülen husus alanda boş kadro varsa istenebileceği yönündedir. Oysa ki bu maddeye göre alanda açık olup olmadığına bakılmaksızın o alanda ders varsa istekte bulunmak mümkündür. Örneğin; yan alanı İngilizce olan bir Sınıf Öğretmeni şu anda A Ortaokulunda müdürlük yapıyorsa İngilizce alanına geçerek yöneticiliğine devam edebilir. Bu noktadaki sorunlardan bir tanesi de Okul binası tek olan bir İlköğretim okulu dönüştürülürken İlkokul ve Ortaokul olarak dönüştürülmüştür. Mevcut müdürün ataması da İlkokula yapılmıştır. Branş değişikliğinde sistem Ortaokulu ayrı kurum olarak göreceğinden kendi kurumunu isteyememekle karşı karşıya kalacaktır. Bu durumun düzeltilmesi bunun için de İl MEM’lere bilgi verilmesi gerekir.

-1.8 Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışında diğer eğitim kurumlarını tercih eden yöneticilerin, bulundukları eğitim kurumu dışındaki tercihlerinden birine alanları değiştirilerek atanmaları hâlinde yöneticilik görevleri sona erecektir.

Eğer yönetici sistemden boş olan okullarda alana geçmek istemişse yöneticiliği düşürülecektir.

-BAŞVURUDA BULUNABİLECEKLER

– 2.1. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararına göre;

– Mezun olduğu alan dışında başka bir alana atanmış olan,

Örneğin Fizik Öğretmenliği mezunu iken sınıf öğretmeni olarak çalışanlar?

– Öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil eden,

Örneğin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Mezunları hem Çocuk Gelişimi ve Eğitimi hem de Okul Öncesi Öğretmenliği alanlarında çalışabilmektedirler.

– Görev yaptığı alan dışında başka bir alanda yüksek öğrenim bitiren öğretmenler, alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.

Örneğin Sınıf Öğretmenliği yapmakta iken Tarih alanında yüksek öğrenim tamamlayan öğretmenler Tarih alanına geçebilirler.

-2.2. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı Kararı ile 12/09/2012 tarihli ve 5110 sayılı mütalaası doğrultusunda 2012 yılına mahsus olmak üzere;

-1- Sınıf öğretmenleri aşağıdaki öncelik sırasına göre;

a) Yüksek öğrenimleri diğer alanlara atanmaya kaynak teşkil edenler öğrenimlerine göre atanabilecekleri alana veya diplomalarında yazılı olan yan alana ya da öğretmen yetiştiren iki yıllık yükseköğretim kurumu mezunları lisans tamamladıkları alana,

b) Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği alanına, bu alanda boş norm kadro bulunmaması halinde Teknoloji ve Tasarım alanına alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.

Bu maddeye göre sınıf öğretmenlerine mezuniyetleri durumuna ve yan alanlarına göre alan değiştirme ile tüm sınıf öğretmenlerine Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği ve Teknoloji ve Tasarım alanına geçiş imkanı verilmektedir.

Bu maddedeki en önemli sorun;

Bir alt maddede yer alan aylık karşılığı okutabileceği dersin alanına ifadesinin burada yer almamasıdır. Şöyle açıklayalım: Kişi sınıf öğretmeni yani bu madde kapsamında mezuniyeti ise Kimya öğretmenliği olsun. Bu öğretmene bu maddeye göre sadece Kimya alanına başvuru hakkı verilmekte oysa ki Fen ve Teknoloji alanına başvuru hakkı tanınmamaktadır. Bir alt maddeye de bakacak olursak;

-2- Diğer alan öğretmenleri aşağıdaki öncelik sırasına göre;

a) Yüksek öğrenimleri diğer alanlara atanmaya kaynak teşkil edenler öğrenimlerine göre atanabilecekleri alana veya diplomalarında yazılı olan yan alana ya da aylık karşılığı okutabilecekleri dersin alanına,

Bu maddeye göre Sınıf öğretmenliği dışındaki öğretmenler; mezuniyet, yan alan ve aylık karşılığı okutabilecekleri alana göre branş değiştirebileceklerdir. Yani Fizik öğretmeni Fizik yada Fen ev Teknoloji alanına atanabilir. Aynı durum Kimya ve Biyoloji mezunları ile Tarih, Coğrafya mezunlarının Sosyal Bilgilere geçişi için de geçerlidir.

Buradaki çelişki;

Fizik mezunu bir Sınıf Öğretmenine Fen ve Teknoloji branşına atanma şansı verilmezken, Fizik mezunu Fizik öğretmenine ya da başka alan öğretmenine bu olanak verilmektedir. Bu konuda da hata vardır.

Yani aynı alandan mezun olan iki kişiden birisi Sınıf Öğretmeni olmuş diğeri branş öğretmeni olmuşsa Branş öğretmenine Ortaokul de derse girme olanağı verilmekte fakat sınıf öğretmenine verilmemektedir.

b) Teknoloji ve Tasarım alanına alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.

Bu madde ile tüm öğretmenlerin Teknoloji ve Tasarım alanına atanmalarına olanak verilmektedir.

MEB’in bu işten alnının akıyla çıkabilmesi için yukarıda da belirtilen ve özellikle yöneticilerin alan değişikliği sorununu çözümlemesi ile Sınıf ve Branş öğretmenleri arasındaki farklılıkları ortadan kaldırması gerekir.

Maksut BALMUK

Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/287318/alan-degisikligi-kilavuz-degerlendirmesi.html