25 Temmuz 2013

Okul idareleri, kıyafet seçimini nasıl yapmalı?

ile Maksut Balmuk

headlineOkul idareleri, kıyafet seçimini nasıl yapmalı?

“Öğrenci kıyafetleri serbest olacak mı, olmayacak mı?” derken yönetmelikte değişiklik yapılarak velilerin %50’si istediği taktirde okula mahsus tek tip kıyafet belirlenebilecek.

ÖğrenciKıyafeti Seçimi Önerileri

“Öğrencikıyafetleri serbest olacak mı, olmayacak mı?” derken yönetmelikte değişiklik yapılarak velilerin %50’si istediği taktirde okula mahsus tek tip kıyafet belirlenebilecek.

Serbest kıyafette en önemli husus öğrencilerinrahat edebilmeleriydi. Bu amaçlagetirilen bir uygulamaydı serbest kıyafet.

Şimdi veli talebine bağlı olarak tek tip kıyafet giyilebilmesinin önü açıldı. Bunun en önemli gerekçesi de velilerin talepleri oldu. Çünkü bu yıl uygulamaya geçen okullarda veliler her gün ayrı bir kıyafetinderdine düşmek zorunda kalmışlardır. Öğrenciile veli arasında çatışmalar da olmuştur. Öğrenci için geçilen bir uygulamadaözellikle akşamları ertesi gün giyilecek kıyafetekilitlenilmiştir.

Okul idarelerinin büyük bir kısmı da uygulamadanmemnuniyetsizliklerini ifade etmişlerdir. Bu uygulamaya geçilirken o dönemin yöneticileri tarafından idarelerin para için kıyafet belirlediklerine dair söylemler olmuştur. Bu haklı haksız herkesi aynı kefeye koyma boyutu alabilmiştir.

Şimdi bakanlıkça bir yönerge yayımlanacak ve kıyafetinstandartları, seçimi ve usulü belirlenecek.

İşte bu belirlemeden sonra gelecek yıllarda geçmiş hataların tekrar edilmemesi gerekir. Örneğin okul idareleri ki genellikle Okul Aile Birlikleri seçim yaparken;

Herkesin her yerde bulabileceği, çok detaya boğulmamış,sade, öğrenciye yakışır kıyafet belirlemeleri uygun olacaktır.

Örneğin siz beyaz tişört, siyah pantolon yada etek belirlerseniz bunu veli her yerden alabilir fakat siz kolunda 3 çizgi olacak çizginin biri kırmızı olacak derseniz o zaman bir yere yönlendiriyorsunuz demektir. İşte bu noktada sorun başlıyor. Bu yönlendirme okul aile birliği adına da yapılsa fark etmez buna hakkımız yok.

Amacımızöğrencininrahat edeceği velinin maddi yönden zorlanmayacağı bir kıyafeti belirlemek olmalı. Bunu yaparken demaksimum veli katılımısağlamaktafayda var. Okul aile birliğinin en çok yapabileceği seçilen tişört yada Sveet’lerde okul armasının bulunması olabilir. Bunun da maliyeti 1-2TL’yi geçmeyecektir. Bu maliyete veli de itiraz etmeyecektir.

Bu yıl için (2013-2014) veli isteğini almaya zaman kalmadığına göre okul açıldıktan sonra veli isteği alınıp böyle basit bir seçimin sonucu duyurulursa yıl içinde uygulamaya geçmek dahi mümkündür. .

Okulların dikkat etmesi gereken bir başka husus ise veli talebini alırken;

Veliye aile birliğinin de içinde bulunduğu komisyon marifetiylekıyafeti belirlemek ve veliye ya serbest devam edeceğiz yada bu kıyafeti belirledik denilmelidir. Aksi halde bizim okulda tek tip kıyafet kararı çıktı bu nedenle istediğimi seçerim uygulamalarıyla karşılaşabiliriz.

Bakanlığın da yönergeyi hazırlarken bu hususa dikkat etmesi uygun olacaktır. Yani kıyafet serbest mi olsun, tek tip mi olsun? Sorusu yerinekıyafet serbest mi olsun, bu örnekteki gibi mi olsun şeklinde sormak daha yerinde olacaktır.

Kıyafet seçimindeöğrenci sağlığı, rahatlığı ve tabii ki estetik düşünülmelidir. Öğrencikıyafetlerahat etmeli aynı zamanda kendini okula ait hissetmeli bu nedenle de seçimde onun da fikrine başvurulmalıdır.

Okullar da montuna kadar varan bir seçim yerine öğrencinin yaz yada kış aylarında derste, üzerine basa basa söyleyelim derste, hangi kıyafetle bulunacak bu düşünülmelidir. Ayakkabı konusun da zoraki deri, kösele ayakkabı şeklinde bir dayatma değil öğrencinin rahat edebileceği ayakkabılar önerilmelidir. Örneğin siyah olmak kaydıyla her türlü ayakkabı, koyu ayakkabı… gibi.

Burada önemli olan iki bakan arasında değişenuygulamalardanders çıkarılması eskinin haklı çıkarılmaması yeniye dedestek verilmesidir…

Okul aile birlikleri kıyafet satabilirler mi buna da Aile Birliği Genel Kurulları yada yönergeyi hazırlayacak olan bakanlık karar versin…

Saygılarımla…

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

Memurlar.Net - Özel