14 Ağustos 2013

444 Herkesi Vurdu Vurmaya da devam ediyor.

ile Maksut Balmuk

    kalabalık sınıf 444 Herkesi Vurdu Vurmaya da devam ediyor.

Öğrenciler:

Okula başlama yaşının düşürülmesiyle beraber yaşanan sorunlar devam ederken bu yıl da öğrenci sayısının artacak olması öğrencilerin en önemli mağduriyetlerinden.

Okullarından geçen yıl ayrılmak zorunda kalan öğrenciler bu yıl da aynı sorunu yaşıyorlar. A Okulu 2013-2014 için Ortaokul yapılmıştır. Bu okulda 1.sınıftan 5.sınıfa kadar okuyan öğrenciler kendi okulu Ortaokul olduğu halde burada kalamamış Adrese dayalı sisteme göre başka bir okula gönderilmişlerdir.

Bu da öğrencileri mağdur eden bir başka tarafı.

Öğretmenler:

Geçen yıl okuldan okula koşmak, norm fazlası olmak, branş değiştirmek zorunda kalan  öğretmenler aynı durumu şimdi de yaşamaktadırlar. Elazığ’dan arayan öğretmene kulak verelim.

“Okulumuz İlkokul yapıldı. Yakındaki bir okul da Ortaokul oldu. Ortaokul (5-6-7-8) öğrencilerimiz diğer okula aktarıldı. Öğretmelerden de sınıf öğretmeni olanlar bizim okula geldiler. Bizim branş öğretmenlerimiz de o okula. Öğrenci aktarımı sonuçlarını öğrendiğimizde okulumuza ilkokul öğrencisi gelmediğini yani yeni İlkokul şubesi açmadığını gördük. Bu durumda ikili eğitim yapan okulumuz tekli eğitime geçmiş oldu. Ben de 21 yıllık öğretmen olarak  norm fazlası oldum. Sonradan gelen arkadaşlar normun içine girdiler. Madem ki okulumuza öğrenci gelmeyecek ve şube kapanacaktı neden öğretmenleri bizim okulla eşleştirildi? Öğretmenler de öğrencilerin eşleştirildiği okulla eşleştirilse olmaz mıydı?”

Şimdi bu öğretmen haksız mı?

Yöneticiler:

Okullar dönüştü. Bazıları da ikiye bölündü. İlkokul ortaokul diye. Doğal olarak da bir çok okulda müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı normları düştü.

Bu durumda halimiz ne olacak diyorlar?

Mardin’den 25 yıllık Müdür Başyardımcısına kulak verelim:

“25 yıllık müdür baş yardımcısıyım. 444 nedeniyle norm fazlası oldum. Mardin ili 28 Şubat’a göre norm fazlası atamalarını yaptı biz mağdur olduk. Şimdi de sınava dayalılar yapılacak ve hemen akabinde norm fazlaları yapılacak. Fakat kadro kalmayacağı için atanamayacağız bu durumda biz ne yapacağız?”

Buna karşılık cevabımız: sayın hocam isteğe bağlı yer değiştirmede müdür yardımcılığını da isteyebilirsiniz ayrıca yönetmeliğe göre 2 yıl okulunuzda kalabilirsiniz dediysek de;

“Norm fazlalığım 444 nedeniyle 2012 Haziran’ında başladı. Gelecek yıl İsteğe bağlılar da Temmuz Ağustos’ta olacağına göre hiç şansımız kalmıyor. 2014 Haziran’da iki yılımız dolacağından öğretmenlik yolu görünüyor” dedi.

Bakanlığın bu konuda da bir açıklama yapması gerekir. İki yıllık sürenin hesabını normun ilk düştüğü zamandan başlatırsa gelecek yıl Haziran ayından itibaren bir çok yönetici norm fazlası. Bunun esnetilip yeni yönetmelikle beraber başlatılması sorunu biraz olsun erteleyebilir.

Yönetici atama ile ilgili takvimi yayımlayan MEB http://www.memurlar.net/haber/396298/ öncelikli olarak Norm fazlalıklarını eritmiş olsa idi daha yerinde bir uygulama olacaktı. O zaman yukarıdaki sorular anlamlı cevap bulabilecekti.

Norm fazlaları iki yıl okullarında kalabiliyorlar fakat nasıl? Bunu anlayabilmiş değiliz doğrusu:

Madde şöyle:

Norm kadro fazlası yöneticiler

MADDE 22 – (1) Norm kadrosu kaldırılan veya herhangi bir nedenle norm kadro fazlası haline gelen yöneticiler, Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan en düşük puandan başlanarak belirlenir. Bu yöneticiler, valiliklerce, talepleri ve hizmet gerekleri birlikte değerlendirilerek atanma şartlarını taşıdıkları uygun görülecek eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar.

(2) Birinci fıkra kapsamındakilerin yöneticilikleri, durumlarına uygun boş eğitim kurumu bulunmaması halinde, Bakanlığın norm kadrolarını onayladığı tarihten itibaren iki yıl daha devam eder. Bu süre içerisinde boş eğitim kurumu yöneticilikleri için yapılacak duyurulara başvuruda bulunabilirler. Bu madde kapsamında iki yıllık süre içerisinde ilgili mevzuatında belirtilen yöneticilik normuna esas ölçütler çerçevesinde görev yapmakta olduğu eğitim kurumunda durumuna uygun yöneticilik normunun artması ya da herhangi bir nedenle boş yönetici normu oluşması halinde norm kadro fazlası durumuna düşen yönetici bu kadroya atanır.

(3) Bu madde kapsamında iki yıl içerisinde yönetici olarak ataması yapılamayan norm kadro fazlası yöneticiler, istekleri de dikkate alınarak kendi okullarına ya da ihtiyaç bulunan bir başka eğitim kurumuna öğretmen olarak atanırlar.

(4) Bu madde kapsamında talepte bulunmayan yöneticilerin görev yerleri, Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan en düşük puandan başlanarak re’sen belirlenir.”

 

Yorumlayalım:

 

(1)  Öncelikli atanırlar diyor fakat yayımlanan takvimde öncelikleri yok.

(2)  Durumlarına uygun boş eğitim kurumu bulunmaması halinde, iki yıl daha okullarında devam ederler diyor. Ve ekliyor bu süre içerisinde boş kadro duyurusu yapıldığında başvurabilirler, boşalacak okullara atanırlar diyor.

Burada kafaları karıştıran ise bu duyurularda yada boşluk oluşması halinde başvurmak zorunlu mu değil mi? Zorunlu ise iki yıl süre tanımak niye?

Zorunlu değilse; (4) Bu madde kapsamında talepte bulunmayan yöneticilerin görev yerleri, Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan en düşük puandan başlanarak re’sen belirlenir.

Şeklindeki hüküm niye?

 

Şöyle örneklendirelim:

Norm fazlası olan bir müdür başyardımcısı duyuru yapıldığında boş kadroları gördü diyelim. Fakat evine yakın olmadığı ya da başka nedenlerle tercihte bulunmazsa ( 4) e göre re’sen atanır mı atanmaz mı?

 

Bakanlık bir genelge yayımladı fakat yeterli değildir.

Bakanlığın uygulamada birlik sağlama adına detaylı olarak genelge yayımlaması gerekir.

Örneğin;

“e) Yazılı sınavın son başvuru tarihi itibariyle son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak veya aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,”

 

Maddesinin kime uygulanacağını açıklamalıdır.

Bu madde 2011 sınavından önce 4 yıl içerisinde ceza alanlara uygulayacağız deniliyorsa iki sorumuz var?

 

2011 sınavından önce örneğin 2010’da ceza alan bir öğretmene uyguluyorsunuz da 2013’te ceza alana neden uygulamıyorsunuz?

Cevabınız yönetmelik böyle diyor şeklindeyse ikinci soruyu soralım:

Ek-1’de yer alan:

Cezalar

Her aylıktan kesme veya maaş kesilmesi cezası (4 ila   10 yıl öncesinde alınan)
Her kademe ilerlemesinin durdurulması, kıdem indirilmesi   ve derece indirilmesi cezası (4 ila 10 yıl öncesinde alınan)

 

Maddelerinde neden 4 ila 10 yıl öncesinden puan düşüyorsunuz da son yıllardakilerden düşmüyorsunuz?

Cevap aslında belli. Biz bu cezaları alanları yönetici yapmak istemiyoruz diyecekler fakat madde yanlış kurgulandı. Daha önce söylediğimiz gibi… http://www.memurlar.net/haber/395185/

 

Bu da yetmedi tekrar hatırlatalım ki: siz kanun koyucu değilsiniz. Kanun koyucu TBMM’dir ve onun koyduğu kanuna aykırı düzenleme yapamazsınız. TBMM kanunu koyarak kimlerin, hangi cezalar nedeniyle, hangi makamlara, ne kadar süreyle atanamayacaklarını belirlemiştir.

 

Nasıl mı? 657 sayılı yasa:

 

Madde 132 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/36 md.)

             “(Değişik dördüncü fıkra: 13/2/2011-6111/112 md.) Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar.”

 

Şimdi siz bu hükme rağmen Müdür yardımcılığı yada okul müdürlüğü için nasıl böyle bir kıstas koyarsınız? Kaldı ki aynı sevdayı taşıyanların çıkardığı 11.01.2004 tarihli yönetmelikte de aynı oyun oynanmış ve Danıştay tarafından bozulmuşken böyle bir hüküm getirmek gerçekten akıl karı değil…

 

MEB biraz da tabana insin, tabanın sesini dinlesin ve öyle karar versin. Bu taban da Eğitimin paydaşları olan, Öğrenci, veli, öğretmen ve okul idarecileri olsun… Aksi halde bu konular çok daha konuşulacaktır.

 

Son söz: MEB yönetmelikteki yaklaşımlarını bir kez daha gözden geçirerek atama süreci başlamadan yönetmelik değişikliği ve genelgelerle desteklenen bir şekilde;  ülke genelinde birliği sağlamayı amaç edinmelidir.

 

Maksut BALMUK